01-23

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:25
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 88-р анги /давталт/
 • 10:30
  "Мазаалай сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 13:00
  "Ай Ёо доктор" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Амь ба дэнс" ХУСК
 • 16:00
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Төмөр жаалын найзууд" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 20:15
  "Хэ Чи" ОАУСК, 35-р анги
 • 20:50
  "Цагаан бас өхөөрдөм" баримтат кино
 • 21:20
  "Мөрөөдөл биелдэг юм" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 89-р анги
 • 23:05
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

01-24

 • 06:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:15
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 08:15
  Дорнын зурлага
 • 08:20
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "Солонгос маягийн стресс" баримтат кино
 • 09:20
  Гадаад мэдээ
 • 09:40
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 10:05
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 89-р анги /давталт/
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Тоо юу, сүлд үү?" aяллын нэвтрүүлэг
 • 12:05
  "Хэ Чи" ОАУСК, 35-р анги
 • 12:40
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
 • 13:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 13:10
  "Собибор" ОУСК
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  "Ярьж буй хууль" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "К-pop" xөгжмийн цаг
 • 16:00
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Авалорын гүнж Елена" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Хэ Чи" ОАУСК, 36-р анги
 • 21:10
  "Дэлхий хэрхэн бүтсэн бэ" 5-р анги баримтат кино
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 90-р анги
 • 23:00
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

01-25

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:15
  Дорнын зурлага
 • 08:20
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "Гоо сайхны нөгөө тал" баримтат кино
 • 09:20
  Гадаад мэдээ
 • 09:40
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 10:05
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 90-р анги /давталт/
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Тоо юу, сүлд үү?" aяллын нэвтрүүлэг
 • 12:05
  "Хэ Чи" ОАУСК, 36-р анги
 • 12:40
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 28-р анги
 • 13:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 13:10
  "Төмөр жаалын найзууд" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Оюу толгой эх орныхоо ирээдүйг бүтээлцэнэ" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Чойжин лам сүм музей" үзүүлж байна
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  "Дэлхий хэрхэн бүтсэн бэ" 5-р анги баримтат кино
 • 16:00
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Авалорын гүнж Елена" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Хэ Чи" ОАУСК, 37-р анги
 • 21:10
  "Хэлэлцүүлэг" шууд нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 91-р анги
 • 23:00
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

01-26

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:20
  Дорнын зурлага
 • 08:25
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "Чечений олон өнгө хосолсон хот" баримтат кино
 • 09:20
  Гадаад мэдээ
 • 09:40
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 10:05
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 91-р анги /давталт/
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Тоо юу, сүлд үү?" aяллын нэвтрүүлэг
 • 12:05
  "Хэ Чи" ОАУСК, 37-р анги
 • 12:40
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 29-р анги
 • 13:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 13:10
  "Мөрөөдөл биелдэг юм" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  "Гарц" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Бурханы шашин Монголд" нэвтрүүлэг 1-р хэсэг
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  "Үндсэн хууль нээлттэй хичээл" нэвтрүүлэг
 • 15:55
  "Чойжин лам сүм музей" үзүүлж байна
 • 16:00
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Авалорын гүнж Елена" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Хэ Чи" ОАУСК, 38-р анги
 • 21:10
  "Дэлхий хэрхэн бүтсэн бэ" 6-р анги баримтат кино
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 92-р анги
 • 23:00
  Tоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

01-27

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:15
  Дорнын зурлага
 • 08:20
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "Альбино Африк" баримтат кино
 • 09:20
  Гадаад мэдээ
 • 09:40
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 10:05
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 92-р анги /давталт/
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Тоо юу, сүлд үү?" aяллын нэвтрүүлэг
 • 12:05
  "Хэ Чи" ОАУСК, 38-р анги
 • 12:40
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 30-р анги
 • 13:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 13:10
  "Монгол төрийн сахиусны өргөө" нэвтрүүлэг
 • 13:40
  "Дэлхий хэрхэн бүтсэн бэ" 6-р анги баримтат кино
 • 14:30
  "Бурханы шашин Монголд" нэвтрүүлэг 2-р хэсэг
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  “Нэг Монгол” нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Авалорын гүнж Елена" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Хэ Чи" ОАУСК, 39-р анги
 • 21:10
  "Хэлэлцүүлэг" шууд нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 93-р анги
 • 23:00
  Tоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

01-28

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:15
  Дорнын зурлага
 • 08:20
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "Буцаад хүйсээ солиулмаар байна" баримтат кино
 • 09:20
  Гадаад мэдээ
 • 09:40
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 10:05
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 93-р анги /давталт/
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Тоо юу, сүлд үү?" aяллын нэвтрүүлэг
 • 12:05
  "Хэ Чи" ОАУСК, 39-р анги
 • 12:40
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 30-р анги
 • 13:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 13:10
  "Хүйтэн сэтгэл" ОУСК
 • 14:50
  "Чойжин лам сүм музей" үзүүлж байна
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  "After school club" нэвтрүүлэг
 • 15:50
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Авалорын гүнж Елена" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 17:42
  "Гранд Маршил хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Хэ Чи" ОАУСК, 40-р анги
 • 21:10
  "Дэлхий хэрхэн бүтсэн бэ" 7-р анги баримтат кино
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 94-р анги
 • 23:00
  Tоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

01-29

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:15
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  "Өөр хүмүүс" баримтат кино
 • 09:00
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 94-р анги /давталт/
 • 10:30
  "Мазаалай сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  “Тарвалин” хийдийн нэрэмжит сар шинийн баярт зориулсан сумын цолтнуудын барилдаан шууд
 • 17:50
  "Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Гранд Маршил хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Хэ Чи" ОАУСК, 41-р анги
 • 21:10
  "After school club" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 95-р анги
 • 23:00
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

01-30

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:40
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:10
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 95-р анги /давталт/
 • 10:00
  "Төмөр жаалын найзууд" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Мазаалай сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  “Дашчойлон” хийдийн нэрэмжит сар шинийн баярт зориулсан аймаг, цэргийн цолтой 256 бөхийн барилдаан
 • 18:10
  "Түмний нэг" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Гранд Маршил хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 20:15
  "Хэ Чи" ОАУСК, 42-р анги
 • 20:50
  "Төвд архитектурын нууц" баримтат кино
 • 21:20
  "Мөрөөдөл биелдэг юм" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 96-р анги
 • 23:05
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

Олон Саналтай

I/2402:45

NTV

"Нийслэл хүүхэн"ОАК 2.1

I/2422:00

Боловсрол ТВ

"Дятловын даваа" ОАК 6-р анги

I/2412:10

Боловсрол ТВ

"Дятловын даваа" ОАК 5-р анги