01-23

 • 07:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 08:00
  "Улаачийн сорил 4" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 52-54-р анги
 • 11:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Дуу чимээ ба уур хилэн" УСК
 • 15:00
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Юухүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино S1 E14
 • 17:30
  "Монголын бахархал - Алтан охин" нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Шасдирт Монгол" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Чиргүүл" УСК
 • 20:45
  Манай дэлгэцгээ
 • 21:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Тамын хүү" УСК
 • 00:20
  Эфир хаана

01-24

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Юухүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино Б1 А14
 • 08:00
  Цаг агаар
 • 08:05
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 08:10
  Бизнес толь
 • 08:30
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Монгол хүн Памирын ууланд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 54-р анги
 • 11:00
  Цаг агаар
 • 11:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 11:10
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Чиргүүл" УСК
 • 14:40
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Юухүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино Б1 А15
 • 17:30
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 17:55
  Вип кар ваш үзүүлж байна
 • 18:10
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 55-р анги
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  УИХ-ын цаг
 • 21:10
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Шасдирт Монгол" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Талх чихэр" ХК үзүүлж байна
 • 22:00
  "4-р сарын 1" УСК
 • 23:45
  Манай дэлгэцнээ
 • 00:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 55-р анги
 • 02:00
  Эфир хаана

01-25

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Юухүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино Б1 А15
 • 08:00
  Цаг агаар
 • 08:05
  "Монголын гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 08:10
  Бизнес толь
 • 08:30
  Манай дэлгэцнээ
 • 08:40
  УИХ-ын цаг
 • 09:20
  "8 мюзик" хөгжмийн цаг
 • 09:40
  "Азын 10 байр" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 55-р анги
 • 11:00
  Цаг агаар
 • 11:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 11:10
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "4-р сарын 1" УСК
 • 14:45
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Юухүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино Б1 А16
 • 17:30
  "Шасдирт Монгол" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 56-р анги
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  Манай дэлгэцнээ
 • 21:50
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хамгийн сайхан нь" МУСК
 • 00:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 56-р анги
 • 02:00
  Эфир хаана

01-26

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Юухүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино Б1 А16
 • 08:00
  Цаг агаар
 • 08:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 08:10
  Бизнес толь
 • 08:30
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Монгол хүн Памирын ууланд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 56-р анги
 • 11:00
  Цаг агаар
 • 11:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 11:10
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хамгийн сайхан нь" МУСК
 • 15:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:20
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Юухүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино Б1 А17
 • 17:30
  "Чингэс хаан" нэвтрүүлэг
 • 17:55
  Вип кар ваш үзүүлж байна
 • 18:10
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 57-р анги
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Талх чихэр" ХК үзүүлж байна
 • 22:00
  "Три" УСК
 • 00:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 57-р анги
 • 02:00
  Эфир хаана

01-27

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Юухүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино Б1 А17
 • 08:00
  Цаг агаар
 • 08:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 08:10
  Бизнес толь
 • 08:30
  "Сайхан Монгол орон" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Азын 10 байр" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 57-р анги
 • 11:00
  Цаг агаар
 • 11:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 11:10
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Три" УСК
 • 15:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:20
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Юухүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино Б1 А18
 • 17:30
  "Эрэл" сурвалжилга
 • 18:10
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 58-р анги
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 20:40
  "Үндсэн хууль" нээлттэй хичээл
 • 21:30
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Талх чихэр" ХК үзүүлж байна
 • 22:00
  "Аймар яриа" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Нөгөө л романтик" УСК 2-р анги
 • 00:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 58-р анги
 • 02:00
  Эфир хаана

01-28

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Юухүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино Б1 А18
 • 08:00
  Цаг агаар
 • 08:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 08:10
  Бизнес толь
 • 08:30
  "Сонгодог бүтээлийн цомирлог" нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "Үндсэн хууль" нээлттэй хичээл
 • 10:00
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 58-р анги
 • 11:00
  Цаг агаар
 • 11:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 11:10
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Нөгөө л романтик" УСК 2-р анги
 • 14:05
  "Монгол уламжлал хөг аялгуу" нэвтрүүлэг
 • 14:50
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Юухүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино Б1 А19
 • 17:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 17:55
  Вип кар ваш үзүүлж байна
 • 18:10
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 59-р анги
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Мөрдөгч К: Алдагдсан аралын нууц" УСК
 • 00:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 59-р анги
 • 02:00
  Эфир хаана

01-29

 • 07:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Цаг агаар
 • 08:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 08:10
  Бизнес толь
 • 08:30
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 55-56-р анги
 • 10:30
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 11:10
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Мөрдөгч К: Алдагдсан аралын нууц" УСК
 • 15:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Юухүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино Б1 А20
 • 17:30
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 17:50
  Манай дэлгэцнээ
 • 18:00
  "Улаачийн сорил 4" нэвтрүүлэг Шилдэг зөнч, улаач Н.Ганчулуун
 • 18:30
  "Сэтгэлээс уяатай Сүнжидмаа" баярын зохиомж
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 20:30
  "Эрэл" сурвалжилга
 • 21:10
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Зэвүүн" ток шоу
 • 23:30
  "Хайрын тухай" УСК
 • 01:25
  Эфир хаана

01-30

 • 07:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 08:00
  "Улаачийн сорил 4" нэвтрүүлэг Шилдэг зөнч, улаач Н.Ганчулуун
 • 08:30
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" ОАК 57-59-р анги
 • 11:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хайрын тухай" УСК
 • 15:00
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 15:20
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Юухүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино Б1 А21
 • 17:30
  "Эрэл" сурвалжилга
 • 18:15
  "Адуугаараа гоёон Монгол" баярын нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Засварчин хөвгүүд" УСК
 • 20:40
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гангланд" УСК
 • 00:00
  "Аймар яриа" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаана

Олон Саналтай

I/2402:45

NTV

"Нийслэл хүүхэн"ОАК 2.1

I/2412:10

Боловсрол ТВ

"Дятловын даваа" ОАК 5-р анги

I/2419:30

Боловсрол ТВ

"Хожлын нүүдэл" ОАК 8-р анги