01-23

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Монгол зурхай
 • 07:20
  "Хэнтий аймгийн аварга шалгаруулах Адуучин тэмцээн 2021"
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 09:50
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 09:55
  Танд тустай агшин
 • 10:00
  "Монгол сугалаа" шууд
 • 11:30
  "Сар шинийн эгшиглэн -2022" тоглолт
 • 11:50
  Өнөөдрийн аялал
 • 14:30
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 14:35
  Цаг хөтөлбөрийн тойм
 • 15:05
  "Сар шинийн эгшиглэн -2022" тоглолт
 • 15:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:30
  "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:05
  "Сар шинийн эгшиглэн -2022" тоглолт
 • 17:25
  "ТВ молл"
 • 17:45
  Ойлголт зөв бол үйлдэл зөв
 • 18:20
  "Хак Чак" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:05
  Танд тустай агшин
 • 19:10
  "Рейч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 33 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Бизнес мэдээ
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөрийн тойм
 • 22:00
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 30.31.32 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 01:00
  Эфир завсарласан

01-24

 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Монгол зурхай
 • 07:20
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:30
  "Мэдээ"
 • 11:50
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 11:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:00
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 12:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:40
  Орон орны хоол
 • 13:10
  Азийн мэдээ
 • 13:30
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 33 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 14:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:30
  "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Япон орныг тольдохуй
 • 17:30
  ТВ молл
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:40
  "Зуузуугийн найзууд" 1-2-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  Орон орны хоол
 • 19:20
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг"
 • 19:30
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 34-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Бизнес мэдээ
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Монгол сугалаа" шууд
 • 23:30
  "Үл тасрах аялгуу - Мөрдөстөн"
 • 00:20
  Эфир завсарласан

01-25

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Монгол зурхай
 • 07:20
  Сүхбаатар аймгийн аварга Адуучин шалгаруулах тэмцээн 2022
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 12:30
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 13:15
  Азийн мэдээ
 • 13:25
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 13:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:35
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 34-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 14:55
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:10
  "ТВ молл"
 • 15:30
  "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Үл тасрах аялгуу - Мөрдөстөн"
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:35
  "Зуузуугийн найзууд" 3-4-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 18:55
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 19:00
  "Орон орны хоол"
 • 19:15
  Бизнес мэдээ
 • 19:20
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг"
 • 19:30
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 35 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:50
  "Талх Чихэр" ХХК үзүүлж байна
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Монгол сугалаа" шууд
 • 23:30
  "Үл тасрах аялгуу - Мөрдөстөн"
 • 00:20
  Эфир завсарласан

01-26

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Монгол зурхай
 • 07:20
  "Түмний эх үзүүлж байна"
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:40
  "Эрүүл амьдарцгаая -эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 12:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:15
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 12:20
  "Зуузуугийн найзууд" 1-4-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Азийн мэдээ
 • 13:20
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 13:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 35 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 14:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:35
  ТВмолл
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:30
  "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Мэдээ
 • 17:30
  Танд тустай агшин
 • 17:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:40
  "Зуузуугийн найзууд" 5-6-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Улсын баатрын хүү: Энэ цагийн эгэл баатар Данзанваанчигийн Ухнаа"
 • 19:30
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 36 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  "Бизнес мэдээ"
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  "Цаг хөтөлбөр"
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  "Үл тасрах аялгуу - Мөрдөстөн"
 • 00:30
  Эфир завсарласан

01-27

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  "Монгол зурхай"
 • 07:20
  "Түмний эх үзүүлж байна"
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:20
  "Мэдээ"
 • 11:40
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 11:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:50
  "Зуузуугийн найзууд" 5-6-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 12:10
  "Нинагийн гал тогоо"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 12:35
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 12:40
  Япон орныг тольдохуй
 • 13:00
  Азийн мэдээ
 • 13:20
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 36 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 14:30
  "ТВ молл"
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:30
  "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Үл тасрах аялгуу - Мөрдөстөн"
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:25
  Танд тустай агшин
 • 18:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:35
  "Зуузуугийн найзууд" 7-8-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 18:55
  Бизнес мэдээ
 • 19:00
  "Монгол улсаа хөгжүүлье" ток шоу
 • 19:30
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 37 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:45
  "Талх Чихэр" ХХК үзүүлж байна
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  "Үл тасрах аялгуу - Мөрдөстөн"
 • 01:30
  Эфир завсарласан

01-28

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Монгол зурхай
 • 07:20
  "Түмний эх үзүүлж байна"
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:20
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 11:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:30
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 37 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 12:40
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 12:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:00
  Азийн мэдээ
 • 13:20
  "ТВ молл"
 • 13:40
  Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын аварга шалгаруулах Адуучин тэмцээн 2022
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:30
  "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Үл тасрах аялгуу - Мөрдөстөн"
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:30
  Танд тустай агшин
 • 18:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:40
  "Зуузуугийн найзууд" 9-10-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  "Орон орны хоол"
 • 19:20
  "Гранд Маршал хотхон-2022 оны бэлэг"
 • 19:30
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 38 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Бизнес мэдээ
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  "Үл тасрах аялгуу - Мөрдөстөн"
 • 00:20
  Эфир завсарласан

01-29

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:25
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:30
  Монгол зурхай
 • 07:35
  Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын аварга шалгаруулах Адуучин тэмцээн 2022
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Гэгээн өглөө
 • 09:50
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 09:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:00
  Монгол сугалаа
 • 11:30
  Өнөөдрийн аялал
 • 14:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:30
  "Нинагийн гал тогоо"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 15:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:05
  "ТВ молл"
 • 15:30
  "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Хак Чак" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 17:50
  Бизнес мэдээ
 • 17:55
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  "Эрүүл амьдарцгаая-эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 19:00
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 39 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:45
  "Талх Чихэр" ХХК үзүүлж байна
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд тохирол
 • 23:00
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 34.35.36 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 02:00
  Эфир завсарласан

01-30

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Монгол зурхай
 • 07:20
  "Хэнтий аймгийн аварга шалгаруулах Адуучин тэмцээн 2021"
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 10:10
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 10:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:20
  Өнөөдрийн аялал
 • 13:40
  Цаг хөтөлбөрийн тойм
 • 14:00
  "Улсын баатрын хүү: Энэ цагийн эгэл баатар Данзанваанчигийн Ухнаа"
 • 15:30
  "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:10
  "ТВ молл"
 • 17:30
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 17:35
  Танд тустай агшин
 • 17:40
  Бизнес мэдээ
 • 17:45
  "Хот"
 • 18:05
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:10
  "Нэг Монгол" хөтөлбөр
 • 19:00
  "Рейч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 40 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:45
  "Талх Чихэр" ХХК үзүүлж байна
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөрийн тойм
 • 22:00
  "Монгол сугалаа" шууд
 • 23:30
  "Замбуулин дуусах болоогүй" 37.38.39 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 02:30
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

I/2402:45

NTV

"Нийслэл хүүхэн"ОАК 2.1

I/2412:10

Боловсрол ТВ

"Дятловын даваа" ОАК 5-р анги

I/2419:30

Боловсрол ТВ

"Хожлын нүүдэл" ОАК 8-р анги