01-23

 • 08:00
  SBN news тойм
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Их эмч
 • 10:30
  Дүнсгэр мөрөн-9 ОАК
 • 11:30
  Монголын өглөө
 • 12:00
  Миний очих дуртай газар
 • 12:30
  Улаачдын өрсөлдөөн:Цоожсүрэн, Төмөрчөдөр
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  Хайрын хүч
 • 15:00
  Дүнсгэр мөрөн-10 ОАК
 • 16:00
  Дүнсгэр мөрөн-11 ОАК
 • 17:00
  Дүнсгэр мөрөн-12 ОАК
 • 18:00
  Дүнсгэр мөрөн-13 ОАК
 • 19:00
  100 чухал сэдэв:Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл
 • 20:50
  Солиот эх МУСК
 • 22:40
  Ирүүл тулаанч УСК
 • 00:40
  Эфир хаасан

01-24

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн тойм
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Миний очих дуртай газар
 • 10:00
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Дүнсгэр мөрөн-13 ОАК
 • 12:00
  Business time
 • 12:40
  Инээдмийн толь
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Сар шинийн илгээмж
 • 15:30
  Business time
 • 16:05
  Монголын өглөө
 • 16:35
  Сайн байна уу
 • 17:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Сар шинийн илгээмж- шууд
 • 19:30
  Нууц: Манжийн эрхшээлийн үеийн Монгол орон
 • 20:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000-шууд
 • 21:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Дүнсгэр мөрөн-14 ОАК
 • 23:00
  Дэггүй хөрш-39 ОАК
 • 00:00
  Эфир хаасан

01-25

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Миний очих дуртай газар
 • 10:00
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Дүнсгэр мөрөн-14 ОАК
 • 12:00
  Business time
 • 12:40
  Нууц: Манжийн эрхшээлийн үеийн Монгол орон
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Сар шинийн илгээмж
 • 15:30
  Business time
 • 16:05
  Монголын өглөө
 • 16:35
  Сайн байна уу
 • 17:00
  Улаачдын өрсөлдөөн:Цоожсүрэн, Төмөрчөдөр
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Сар шинийн илгээмж- шууд
 • 19:30
  Чи чадна
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Дүнсгэр мөрөн-15 ОАК
 • 22:30
  Асрагч МУСК
 • 00:10
  Эфир хаасан

01-26

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Нахиа
 • 10:00
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Дүнсгэр мөрөн-15 ОАК
 • 12:00
  Business time
 • 12:40
  Инээдмийн толь
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Сар шинийн илгээмж
 • 15:30
  Business time
 • 16:05
  Монголын өглөө
 • 16:35
  Сайн байна уу
 • 17:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Сар шинийн илгээмж- шууд
 • 19:30
  Нууц:Манж Чин гүрэн Монгол орныг байлдан дагуулсан нь
 • 20:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000-шууд
 • 21:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Дүнсгэр мөрөн-16 ОАК
 • 23:00
  Хавцалд МУСК
 • 00:30
  Эфир хаасан

01-27

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Нахиа
 • 10:00
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Дүнсгэр мөрөн-16 ОАК
 • 12:00
  Business time
 • 12:40
  Нууц:Манж Чин гүрэн Монгол орныг байлдан дагуулсан нь
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Сар шинийн илгээмж
 • 15:30
  Business time
 • 16:05
  Монголын өглөө
 • 16:35
  Сайн байна уу
 • 17:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Сар шинийн илгээмж- шууд
 • 19:30
  Гандан
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Догшин Алекс-1 ОАК
 • 22:30
  Таарсан хоёр МУСК
 • 00:10
  Эфир хаасан

01-28

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Нахиа
 • 10:00
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Догшин Алекс-1 ОАК
 • 12:00
  Business time
 • 12:40
  Инээдмийн толь
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Сар шинийн илгээмж
 • 15:30
  Business time
 • 16:05
  Монголын өглөө
 • 16:35
  Сайн байна уу
 • 17:00
  Томруулдаг шил
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Сар шинийн илгээмж- шууд
 • 19:30
  Хайрын хүч
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Догшин Алекс-2 ОАК
 • 22:30
  Академи ажиллагаа МУСК
 • 00:20
  Эфир хаасан

01-29

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Моралаш
 • 10:00
  Догшин Алекс-1 ОАК
 • 11:00
  Догшин Алекс-2 ОАК
 • 12:00
  Нууц:Манжийн эрхшээлийн үеийн засаг захиргаа , хэргэм зэрэг, хүн ам
 • 12:30
  Миний очих дуртай газар
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  Сайн байна уу
 • 14:30
  Сар шинийн илгээмж
 • 15:30
  Паралель ертөнц МУСК
 • 17:10
  Хот
 • 17:30
  Их эмч
 • 18:30
  Сар шинийн илгээмж- шууд
 • 19:30
  Нууц: Манжийн эрхшээлийн үеийн Монгол орон
 • 20:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000 -шууд
 • 21:00
  SBN news тойм
 • 22:00
  Миний аялсан 1000 хот: Израил орноор-1
 • 23:00
  Эцсийн хүсэл МУСК
 • 00:30
  Эфир хаасан

01-30

 • 08:00
  SBN news тойм
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Их эмч
 • 10:30
  Монголын өглөө
 • 11:00
  Чи чадна
 • 12:00
  Миний очих дуртай газар
 • 12:30
  Улаачдын өрсөлдөөн:Цоожсүрэн, Төмөрчөдөр
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  Сар шинийн илгээмж
 • 15:00
  Сайн байна уу
 • 15:30
  Миний аялсан 1000 хот: Израил орноор-1
 • 16:30
  Дүнсгэр мөрөн-14 ОАК
 • 17:30
  Нэг монгол
 • 18:30
  Сар шинийн илгээмж- шууд
 • 19:30
  Одод болохын хүслэн МУСК
 • 21:20
  Дүүлэн нис МУСК
 • 23:10
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

I/2402:45

NTV

"Нийслэл хүүхэн"ОАК 2.1

I/2412:10

Боловсрол ТВ

"Дятловын даваа" ОАК 5-р анги

I/2422:00

Боловсрол ТВ

"Дятловын даваа" ОАК 6-р анги