01-23

 • 08:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  Өглөө хөтөлбөр
 • 10:00
  Зураглал
 • 10:10
  Сэтгүүлчийн тэмдэглэл /давталт/
 • 10:30
  Цаг агаар
 • 10:40
  Хуулийн засаглал: Тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо, Даатгалын сангийн үр ашгийг нэмэх эрх зүйн боломж гарц /МҮЭХ-ны дэд ерөнхийлөгч С.Эрдэнэбат/
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:20
  ММ таван минут
 • 11:25
  Монгол Улсын орчин цагийн дипломат албаны 110 жил /давталт/
 • 12:30
  “УИХ-ын цаг” УИХ-ын ХМА-наас бэлтгэв.
 • 13:00
  Цаг агаар
 • 13:10
  “Орчин үеийн гайхамшиг” цуврал баримтат кино /Шуудан/
 • 14:00
  Ногоон шошго: “Эрдэнэ Монгол лицензийн жимээр” хэлэлцүүлэг
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  МҮОНТ-ийн алтан сан хөмрөг: Буурал Алтайн урлан
 • 16:10
  Зураглал
 • 16:20
  “Оюун ухааны гайхамшиг” баримтат кино
 • 17:20
  16 мм үзүүлж байна:Мяндсан хатгамал
 • 17:40
  Эх орны төлөө
 • 18:10
  Сэтгүүлчийн хэлэлцүүлэг: “Ажиллах боловсон хүчний алс хэтийн бодлого” /давталт/
 • 19:10
  Цаг агаар
 • 19:20
  Халуун сэдэв
 • 19:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 20:00
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Монгол Төрийн тархи, зүрх” баримтат кино
 • 22:00
  Цаг агаар
 • 22:10
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:10
  Монголын мэдээ-Маргааш
 • 23:15
  Эфир завсарлав.

01-24

 • 07:00
  “Монгол Төрийн тархи, зүрх” баримтат кино
 • 08:00
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  Ярилцлага: “Хуулийн засаглал” /давталт/
 • 09:20
  Цаг агаар
 • 09:30
  Нээлттэй засаг
 • 09:50
  Эдийн засгийн тойм
 • 10:10
  16 мм-ийн кино төсөл: “Мяндсан хатгамал” /1979 он/
 • 10:30
  Эх орны төлөө
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:00
  Түүхэн хувьсах хөгжил: “Оюун ухааны гайхамшиг” баримтат кино
 • 13:55
  Цаг агаар
 • 14:00
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Буурал Алтайн урлан” баримтат кино
 • 14:50
  Зураглал
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:00
  “Дэлхийн 80 гайхамшгаар аялсан нь” баримтат кино /Перугээс Бразил хүрэх зам/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /шууд/
 • 18:30
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Монгол ухаан” цуврал нэвтрүүлэг /Нум сум/ 1-р хэсэг
 • 18:50
  Амьдралын хүрд: “Ажилгүйдлийн даатгал”
 • 19:10
  Цаг агаар
 • 19:15
  ММ архив: “Царманд ассан 1000 сарлаг” /2017 он/
 • 19:40
  Өнөөдрийн зочин
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Явлаа, ирлээ” “МИАТ ХК”-ийн хэрэглэгчийн үйлчилгээ, чанарын хэлтсийн мэргэжилтэн О.Отгонбаяр
 • 21:20
  Цаг агаар
 • 21:30
  “Сэтгүүлчийн тэмдэглэл” /давталт/
 • 21:50
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 22:20
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:20
  Хаан тууль: “Жангар” “Авланга хааныг эрхэндээ оруулсан нь” 1-р бүлгийн 1-р анги
 • 23:45
  Эфир завсарлав.

01-25

 • 07:00
  “Дэлхийн 80 гайхамшгаар аялсан нь” баримтат кино /Перугээс Бразил хүрэх зам/
 • 08:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  Өнөөдрийн зочин /давталт/
 • 09:20
  Цаг агаар
 • 09:30
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 10:00
  Монголын түүх: “Ардын хувьсгал” /давталт/
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:00
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Монгол ухаан” цуврал нэвтрүүлэг /Нум сум/ 1-р хэсэг
 • 13:20
  Зураглал
 • 13:30
  Оюутолгойгоос үзүүлж байна /шууд/
 • 14:40
  “Явлаа, ирлээ” “МИАТ ХК”-ийн хэрэглэгчийн үйлчилгээ, чанарын хэлтсийн мэргэжилтэн О.Отгонбаяр
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:00
  “Дэлхийн 80 гайхамшгаар аялсан нь” баримтат кино /Мексикээс Америк хүрэх зам/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /шууд/
 • 18:30
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Монгол ухаан” цуврал нэвтрүүлэг /Нум сум/ 2-р хэсэг
 • 18:50
  Амьдралын хүрд: “Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь”
 • 19:10
  Цаг агаар
 • 19:20
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 19:30
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 19:40
  Өнөөдрийн зочин
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 21:20
  Цаг агаар
 • 21:30
  Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 22:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:00
  Хаан тууль: “Жангар” “Авланга хааныг эрхэндээ оруулсан нь” 1-р бүлгийн 2-р анги
 • 23:15
  Эфир завсарлав.

01-26

 • 07:00
  “Дэлхийн 80 гайхамшгаар аялсан нь” баримтат кино /Мексикээс Америк хүрэх зам/
 • 08:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  Өнөөдрийн зочин /давталт/
 • 09:20
  Цаг агаар
 • 09:30
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 10:00
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ /давталт/
 • 10:10
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ /давталт/
 • 10:20
  Эдийн засгийн тойм
 • 10:40
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Монгол ухаан” цуврал нэвтрүүлэг /Нум сум/ 2-р хэсэг
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:00
  Монголын түүх: “Монголын орчин цагийн шинжлэх ухааны үүсэл” /давталт/
 • 14:00
  Амьдралын хүрд: “Малчин хувиараа хөдөлмөр эрхлэх даатгал”
 • 14:20
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Сар анх мандсан нутаг” баримтат нутаг
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:00
  “Дэлхийн 80 гайхамшгаар аялсан нь” баримтат кино /Австралиас Камбож хүрэх зам/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /шууд/
 • 18:30
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Монгол ухаан” цуврал нэвтрүүлэг /Монгол зурхай/ 1-р хэсэг
 • 18:50
  Сэтгүүлчийн тэмдэглэл /давталт/
 • 19:10
  Цаг агаар
 • 19:15
  ММ таван минут
 • 19:20
  Орон нутгийн мэдээ
 • 19:40
  Өнөөдрийн зочин
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Прокурорын цаг
 • 21:20
  Цаг агаар
 • 21:30
  Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 22:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:00
  Хаан тууль : “Жангар” “Авланга хааныг эрхэндээ оруулсан нь” 1-р бүлгийн 3-р анги
 • 23:15
  Эфир завсарлав.

01-27

 • 07:00
  “Дэлхийн 80 гайхамшгаар аялсан нь” баримтат кино /Австралиас Камбож хүрэх зам/
 • 08:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  Өнөөдрийн зочин /давталт/
 • 09:20
  Цаг агаар
 • 09:25
  ММ таван минут
 • 09:30
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 10:00
  Орон нутгийн мэдээ
 • 10:20
  Прокурорын цаг
 • 10:40
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Монгол ухаан” цуврал нэвтрүүлэг /Монгол зурхай/ 1-р хэсэг
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:00
  Монголын түүх: “Монгол-ОХУ-ын харилцааны 100 жилийн ой” /давталт/
 • 14:00
  Цаг агаар
 • 14:10
  Амьдралын хүрд: “Тэтгэврийн даатгал”
 • 14:30
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Төлчин” баримтат кино
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:00
  “Дэлхийн 80 гайхамшгаар аялсан нь” баримтат кино /Японоос Хятад хүрэх зам/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /шууд/
 • 18:30
  Алтан аргамж: “Монгол-АНУ-ын харилцаа” Онц бөгөөд Бүрэн эрхт элчин сайд Х.Бэхбат /2018 он/ /давталт/
 • 19:10
  Цаг агаар
 • 19:15
  ММ таван минут
 • 19:20
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 19:30
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 19:40
  Өнөөдрийн зочин
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Ардын үг” хэлэлцүүлэг /давталт/
 • 22:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 22:30
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:30
  Хаан тууль : “Жангар” “Авланга хааныг эрхэндээ оруулсан нь” 1-р бүлгийн 4-р анги
 • 23:45
  Эфир завсарлав.

01-28

 • 07:00
  “Дэлхийн 80 гайхамшгаар аялсан нь” баримтат кино /Японоос Хятад хүрэх зам/
 • 08:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  Өнөөдрийн зочин /давталт/
 • 09:20
  Цаг агаар
 • 09:25
  ММ таван минут
 • 09:30
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 10:00
  “Ардын үг” хэлэлцүүлэг /давталт/
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:00
  Монголын түүх: “Шинжлэх ухааны академи байгуулагдсаны 100 жил” /давталт/
 • 14:00
  Алтан аргамж: “Монгол-АНУ-ын харилцаа” Онц бөгөөд Бүрэн эрхт элчин сайд Х.Бэхбат /2018 он/ /давталт/
 • 14:40
  Амьдралын хүрд: “Сайн дурын даатгал”
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:00
  “Дэлхийн 80 гайхамшгаар аялсан нь” баримтат кино /Энэтхэгээс Шри-Ланк хүрэх зам/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /шууд/
 • 18:30
  “Амрыг эрье” ЦЕГ-ын Дуудлага студиэс бэлтгэв.
 • 18:50
  Цаг агаар
 • 19:00
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Монгол ухаан” цуврал нэвтрүүлэг /Монгол зурхай/ 2-р хэсэг
 • 19:20
  Өнөөдрийн зочин
 • 19:40
  Нээлттэй засаг
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Нийгмийн хөгжил ба гарц шийдэл...
 • 21:20
  “Нэг Монгол” хөтөлбөр
 • 22:10
  Цаг агаар
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 22:45
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:45
  Хаан тууль: “Жангар” “Авланга хааныг эрхэндээ оруулсан нь” 1-р бүлгийн 5-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлав.

01-29

 • 08:00
  “Дэлхийн 80 гайхамшгаар аялсан нь” баримтат кино /Энэтхэгээс Шри-Ланк хүрэх зам/
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  "Монголын мэдээ“ тойм тайлбар /давталт/
 • 10:30
  Цаг агаар
 • 10:40
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Монгол ухаан” цуврал нэвтрүүлэг /Монгол зурхай/ 2-р хэсэг
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:20
  “Ерөнхийлөгчийн онгоц” баримтат кино
 • 12:05
  Өнөөдрийн зочин /давталт/
 • 12:25
  Цаг агаар
 • 12:35
  Нээлттэй засаг
 • 12:55
  Монголын түүх: “Хүннү гүрний язгууртны булш”
 • 13:55
  “ММ таван минут”
 • 14:00
  Прокурорын цаг
 • 14:20
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Тэмээ тэнгэрийн амьтан” /2009 он/
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  Нийгмийн хөгжил ба гарц шийдэл...
 • 15:40
  “Амрыг эрье” ЦЕГ-ын Дуудлага студиэс бэлтгэв.
 • 16:00
  “Ардын үг” хэлэлцүүлэг /давталт/
 • 17:00
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Монгол ухаан” цуврал нэвтрүүлэг /Монгол гутал/2005 он
 • 17:20
  “Дэлхийн 80 гайхамшгаар аялсан нь” баримтат кино /Узбекистанаас Сири хүрэх зам/
 • 18:20
  Явлаа, ирлээ: “МИАТ ХК”-ийн хэрэглэгчийн үйлчилгээ, чанарын хэлтсийн мэргэжилтэн О.Отгонбаяр
 • 18:50
  “УИХ-ын цаг” УИХ-ын ХМА-наас бэлтгэв.
 • 19:10
  16 мм-ийн кино төсөл: “Монгол ардын гар урлал” /1977 он/
 • 19:40
  Сэтгүүлчийн тэмдэглэл
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Сэтгүүлчийн хэлэлцүүлэг: “Зам тээврийн осол ба Хүүхдийн аюулгүй байдал” /давталт/
 • 22:00
  Цаг агаар
 • 22:05
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:05
  Хаан тууль: “Жангар” “Авланга хааныг эрхэндээ оруулсан нь” 1-р бүлгийн 6-р анги
 • 23:20
  Эфир завсарлав.

01-30

 • 08:00
  “Дэлхийн 80 гайхамшиг” баримтат кино /Узбекистанаас Сири хүрэх зам/
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  Сэтгүүлчийн тэмдэглэл /давталт/
 • 10:20
  Цаг агаар
 • 10:30
  16 мм-ийн кино төсөл: “Монгол ардын гар урлал” /1977 он/
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:20
  “Эрмитаж” баримтат кино
 • 12:15
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Монгол ухаан” цуврал нэвтрүүлэг /Монгол гутал/ 2005 он
 • 12:35
  “УИХ-ын цаг” УИХ-ын ХМА-наас бэлтгэв.
 • 13:05
  Цаг агаар
 • 13:10
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Буурал говийн нүүдэлчид” /2019 он/
 • 13:35
  Сэтгүүлчийн хэлэлцүүлэг: “Зам тээврийн осол ба Хүүхдийн аюулгүй байдал” /давталт/
 • 14:35
  “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  “Дэлхийд нүүрлэсэн аюул” баримтат кино
 • 16:15
  “ММ таван минут”
 • 16:20
  Монгол Улсын үндсэн хуулийн хөгжлийн товчоон
 • 16:50
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Монгол ухаан” цуврал нэвтрүүлэг /Монгол бичиг/ 2005 он 1-р хэсэг
 • 17:10
  Эх орны төлөө
 • 17:40
  “Дэлхийн 80 гайхамшиг” баримтат кино /Иорданаас Этиоп хүрэх зам/
 • 18:40
  Цаг агаар
 • 18:50
  “Монгол авдар” нийтлэл
 • 19:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 20:00
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Усны гайхамшиг” баримтат кино
 • 22:25
  Цаг агаар
 • 22:30
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:30
  Хаан тууль : “Жангар” “Далан хааныг эрхэндээ оруулсан нь” 2-р бүлгийн 1-р анги
 • 23:45
  Эфир завсарлав.

Олон Саналтай

I/2402:45

NTV

"Нийслэл хүүхэн"ОАК 2.1

I/2412:10

Боловсрол ТВ

"Дятловын даваа" ОАК 5-р анги

I/2419:30

Боловсрол ТВ

"Хожлын нүүдэл" ОАК 8-р анги