01-23

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Мини Форс II.24-26, I.1-4
 • 08:25
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 25-26
 • 09:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 8
 • 09:25
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 7
 • 09:40
  Да Винчи - Сиэста Зи II.1
 • 10:00
  Огторгуйд төөрсөн Астро хөлөг" аниме 1-4
 • 12:00
  Бяцхан автобус Таёо V.23-24
 • 12:25
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 12:45
  Vroomiz III.8-12
 • 14:05
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр 27-28
 • 15:00
  Бяцхан автобус Таёо V.25-26
 • 15:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.29-36
 • 17:00
  Хувирагч роботууд IV.20-21
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 3
 • 18:15
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 85-86
 • 18:25
  Learn to Draw - Муурын хотхон 3
 • 18:35
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 82-83
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь III.2-4
 • 20:10
  Мөнх Тунх V.6
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Хүчирхэг Хэнри III.1-4
 • 23:00
  Эфир хаасан

01-24

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.37-40
 • 07:35
  Мини Форс I.5-6
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Миний найз Watch car 13-14
 • 09:00
  Да Винчи - Гайхалтай шинэ нээлтүүд 7
 • 09:30
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 2
 • 10:00
  Хувирагч роботууд IV.22
 • 10:30
  Хүчирхэг Хэнри III.3-4
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь III.4
 • 12:00
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 82-83
 • 12:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 87-88
 • 12:15
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 27-28
 • 12:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 84-85
 • 12:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 3
 • 12:45
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 89
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.37-40
 • 13:30
  Vroomiz III.13-14
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд I.23
 • 15:00
  Миний найз Watch car 15-18
 • 16:00
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 43
 • 16:30
  Да Винчи - Амьтдын ертөнц 1-2
 • 16:35
  Да Винчи - Би том болохоороо 21
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.41-44
 • 17:35
  Дами туулай, Роми баавгай 1-4
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 4
 • 18:15
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 29-30
 • 18:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 88-89
 • 18:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 82-83
 • 18:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 90
 • 19:00
  Хувирагч роботууд IV.23
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь III.5
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Хүчирхэг Хэнри III.5-6
 • 22:00
  "Огторгуйд төөрсөн Астро хөлөг" аниме 4-5
 • 23:00
  Эфир хаасан

01-25

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.41-44
 • 07:35
  Мини Форс I.7-8
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Миний найз Watch car 17-18
 • 09:00
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 43
 • 09:30
  Да Винчи - Амьтдын ертөнц 1-2
 • 09:40
  Да Винчи - Би том болохоороо 21
 • 10:00
  Хувирагч роботууд IV.23
 • 10:30
  Хүчирхэг Хэнри III.5-6
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь III.5
 • 12:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 4
 • 12:15
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 29-30
 • 12:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 88-89
 • 12:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 82-83
 • 12:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 12:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 90
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.41-44
 • 13:30
  Vroomiz III.15-16
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд I.24
 • 15:00
  Миний найз Watch car 19-20
 • 16:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 9
 • 16:10
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 1
 • 16:35
  Да Винчи - Сиэста Зи II.2
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.45-48
 • 17:35
  Дами туулай Роми баавгай 5-8
 • 18:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 84-85
 • 18:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 18:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 89-90
 • 18:30
  Learn to Draw - Хайрцган хот 4
 • 18:45
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 29-30
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 91
 • 19:00
  Хувирагч роботууд IV.24
 • 19:30
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь III.6
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Хүчирхэг Хэнри III.7-8
 • 22:00
  "Огторгуйд төөрсөн Астро хөлөг" аниме 6-7
 • 23:00
  Эфир хаасан

01-26

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.45-48
 • 07:35
  Мини Форс I.9-10
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Миний найз Watch car 21-22
 • 09:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 9
 • 09:25
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 71
 • 09:35
  Да Винчи - Сиэста Зи II.2
 • 10:00
  Хувирагч роботууд IV.24
 • 10:30
  Хүчирхэг Хэнри III.7-8
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь III.6
 • 12:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 84-85
 • 12:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 12:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 89-90
 • 12:30
  Learn to Draw - Хайрцган хот 4
 • 12:45
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 29-30
 • 12:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 91
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.45-48
 • 13:30
  "Бяцхан багш" Англи хэлний хичээл
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд I.25
 • 15:00
  Миний найз Watch car 23-26
 • 16:00
  Да Винчи - Ёоёо ажиллагаа IV.1
 • 16:30
  Да Винчи - Босс жаалууд 8
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.49-52
 • 17:35
  Дами туулай Роми баавгай 9-12
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 1
 • 18:15
  Learn to Draw -Зурж сурцгаая 90-91
 • 18:25
  Learn to Draw -Муурын хотхон 4
 • 18:35
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 86-87
 • 19:00
  Хувирагч роботууд IV.25
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь III.7
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Хүчирхэг Хэнри III.9-10
 • 22:00
  "Огторгуйд төөрсөн Астро хөлөг" аниме 8-9

01-27

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.49-52
 • 07:35
  Мини Форс I.11-12
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Миний найз Watch car 25-26
 • 09:00
  Да Винчи - Ёо ёо ажиллагаа V.1
 • 09:30
  Да Винчи - Босс жаалууд 8
 • 10:00
  Хувирагч роботууд IV.25
 • 10:30
  Хүчирхэг Хэнри III.9-10
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь III.7
 • 12:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 1
 • 12:15
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 90-91
 • 12:25
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 12:35
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 86-87
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.49-52
 • 13:30
  Vroomiz III.17-18
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд I.26
 • 15:00
  Миний найз Watch car 27-30
 • 16:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.8
 • 16:25
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 44
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.1-2
 • 17:35
  Дами туулай Роми баавгай 13-16
 • 18:00
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 1
 • 18:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 90-91
 • 18:25
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшин 31-32
 • 18:35
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 1
 • 18:45
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 92-93
 • 19:00
  Хувирагч роботууд IV.26
 • 19:30
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь III.8
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Хүчирхэг Хэнри III.11-12
 • 22:00
  "Огторгуйд төөрсөн Астро хөлөг" аниме 10-11
 • 23:00
  Эфир хаасан

01-28

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.1-2
 • 07:35
  Мини Форс I.13-14
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Миний найз Watch car 29-30
 • 09:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.8
 • 09:25
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 44
 • 10:00
  Хувирагч роботууд IV.26
 • 10:30
  Хүчирхэг Хэнри III.11-12
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь III.8
 • 12:00
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 1
 • 12:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 90-91
 • 12:25
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшин 31-32
 • 12:35
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 1
 • 12:45
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 92-93
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.1-2
 • 13:30
  Vroomiz III.19-20
 • 14:05
  "Галзуу туршилт" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд II.1
 • 15:00
  Миний найз Watch car 31-34
 • 16:00
  Да Винчи - Гайхалтай шинэ нээлтүүд 8
 • 16:30
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 3
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.3-4
 • 17:35
  Дами туулай Роми баавгай 17-20
 • 18:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 86-87
 • 18:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 92-93
 • 18:20
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 33-34
 • 18:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 88-89
 • 18:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 1
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 94
 • 19:00
  "Цаг хугацаагаар аялагч Люк" 1-2
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь III.9
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Хүчирхэг Хэнри III.13-14
 • 22:00
  "Огторгуйд төөрсөн Астро хөлөг" аниме 12
 • 23:00
  Эфир хаасан

01-29

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Мини Форс I.5-11
 • 08:25
  Дами туулай Роми баавгай 1-4
 • 09:00
  Da Vinci - Үүнийг мэдэх үү? 43
 • 09:30
  Da Vinci - Амьтдын ертөнц 1-2
 • 09:40
  Da Vinci - Би том болохоороо 21
 • 10:00
  "Огторгуйд төөрсөн Астро хөлөг" аниме 4-8
 • 12:25
  Vroomiz III.13-17
 • 13:30
  Хувирагч роботууд I.23
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Дами туулай Роми баавгай 5-7
 • 15:00
  Миний найз watch car 15-16
 • 15:30
  Бяцхан шувуу Пороро III.41-48
 • 16:35
  Хувирагч роботууд IV.23-24
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 4
 • 18:15
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 29-30
 • 18:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 88-89
 • 18:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 82-83
 • 18:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 90
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь III.10-12
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Хүчирхэг Хэнри III.5-9
 • 23:00
  Эфир хаах

01-30

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Мини Форс I.8-14
 • 08:30
  Дами туулай Роми баавтай 9-12
 • 09:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 8
 • 09:25
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 7
 • 09:40
  Да Винчи - Сиэста Зи II.1
 • 10:00
  Огторгуйд төөрсөн Астро хөлөг" аниме 9-12
 • 12:00
  Миний найз Watch car 17-18
 • 12:25
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 12:45
  Vroomiz III.16-20
 • 14:05
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Дами туулай Роми баавтай 13-16
 • 15:00
  Миний найз Watch car 19-20
 • 15:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.49-52, IV.1-2
 • 17:00
  Хувирагч роботууд IV.25-26
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 1
 • 18:15
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 90-91
 • 18:25
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 18:35
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 86-87
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь III.13-14
 • 20:10
  Мөнх Тунх V.7
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Хүчирхэг Хэнри III.10-14
 • 23:00
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

I/2402:45

NTV

"Нийслэл хүүхэн"ОАК 2.1

I/2422:00

Боловсрол ТВ

"Дятловын даваа" ОАК 6-р анги

I/2412:10

Боловсрол ТВ

"Дятловын даваа" ОАК 5-р анги