01-23

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  Таны эрүүл мэндэд
 • 09:40
  Инээдээр дархлаагаа дэмжье
 • 10:30
  "Mom plus" реалити шоу #3 /давталт/
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Золиос" Олон ангит кино 20-р анги
 • 14:00
  "Золиос" Олон ангит кино 21-р анги
 • 14:50
  "Худал хуурмаг" СОАК 8-р анги
 • 16:00
  "Худал хуурмаг" СОАК 9-р анги
 • 17:10
  "Аман хуур" МУСК
 • 18:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 18:30
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 19:20
  Улсын Их Хурлын цаг
 • 19:50
  "Код" МУСК
 • 21:30
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 22:00
  "Юрийн галавын тэжээвэр амьтан" УСК
 • 23:40
  "SANJAA SHOW" /давталт/
 • 00:50
  Эфир завсарласан

01-24

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 08:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 09:00
  Жүдо бөхийн БАГИЙН УАШТ
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Жүдо бөхийн БАГИЙН УАШТ
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Худал хуурмаг" СОАК 10-р анги
 • 19:15
  "Хаан Хүнс" үзүүлж байна
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 29-р анги
 • 21:30
  "Золиос" Олон ангит кино 22-р анги
 • 22:30
  "Худал хуурмаг" СОАК 10-р анги /давталт/
 • 23:40
  "Бохир ертөнц" МУСК
 • 01:10
  Эфир завсарласан

01-25

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 08:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 10:00
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 35-р анги
 • 10:10
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 29-р анги /давталт/
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:30
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  "Бид хамтдаа" ХОАК 13-р анги
 • 14:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Мэдлээ ахмадаа" СОАК 12-р анги
 • 16:40
  "Золиос" Олон ангит кино 22-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Худал хуурмаг" СОАК 11-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Mom plus" реалити шоу #3
 • 21:30
  "Золиос" Олон ангит кино 23-р анги
 • 22:30
  "Худал хуурмаг" СОАК 11-р анги /давталт/
 • 23:40
  "Бид хамтдаа" ХОАК 13-р анги /давталт/
 • 00:20
  Эфир завсарласан

01-26

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 08:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 10:00
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 36-р анги
 • 10:10
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  "Mom plus" реалити шоу #3 /давталт/
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:30
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  "Бид хамтдаа" ХОАК 14-р анги
 • 14:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Мэдлээ ахмадаа" СОАК 13-р анги
 • 16:40
  "Золиос" Олон ангит кино 23-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Худал хуурмаг" СОАК 12-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 30-р анги
 • 21:30
  "Золиос" Олон ангит кино 24-р анги
 • 22:30
  "Худал хуурмаг" СОАК 12-р анги /давталт/
 • 23:40
  "Бид хамтдаа" ХОАК 14-р анги /давталт/
 • 00:20
  Эфир завсарласан

01-27

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 08:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 10:00
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 37-р анги
 • 10:10
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 30-р анги /давталт/
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:30
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  "Бид хамтдаа" ХОАК 15-р анги
 • 14:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Мэдлээ ахмадаа" СОАК 14-р анги
 • 16:40
  "Золиос" Олон ангит кино 24-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Худал хуурмаг" СОАК 13-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "VIP" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Реакц" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Золиос" Олон ангит кино 25-р анги
 • 22:30
  "Худал хуурмаг" СОАК 13-р анги /давталт/
 • 23:40
  "Бид хамтдаа" ХОАК 15-р анги /давталт/
 • 00:20
  Эфир завсарласан

01-28

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 08:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 10:00
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 38-р анги
 • 10:10
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  "VIP" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:00
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:30
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  "Бид хамтдаа" ХОАК 16-р анги
 • 14:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Мэдлээ ахмадаа" СОАК 15-р анги
 • 16:30
  "Золиос" Олон ангит кино 25-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Худал хуурмаг" СОАК 14-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сайн аав" МУСК
 • 22:30
  "Худал хуурмаг" СОАК 14-р анги /давталт/
 • 23:40
  "Хонх" МУСК
 • 01:00
  Жүдо бөхийн олон улсын цуврал "Португалийн Гран При-2022" тэмцээний шууд дамжуулалт
 • 03:30
  Эфир завсарласан

01-29

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  Таны эрүүл мэндэд
 • 09:40
  "Дурсамж төгсгөл үгүй" МУСК
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Золиос" Олон ангит кино 22-р анги
 • 14:00
  "Золиос" Олон ангит кино 23-р анги
 • 14:50
  "Золиос" Олон ангит кино 24-р анги
 • 15:40
  "Худал хуурмаг" СОАК 10-р анги
 • 16:50
  "Худал хуурмаг" СОАК 11-р анги
 • 18:00
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 18:30
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 34-38-р анги
 • 19:30
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Миний дараагийн зорилго" Баримтат кино
 • 21:00
  "Mom plus" реалити шоу #4
 • 22:00
  "SANJAA SHOW"
 • 23:20
  "Минйи робот найз A.R.I " УСК
 • 01:00
  Жүдо бөхийн олон улсын цуврал "Португалийн Гран При-2022" тэмцээний шууд дамжуулалт
 • 03:30
  Эфир завсарласан

01-30

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  Таны эрүүл мэндэд
 • 09:40
  Инээдээр дархлаагаа дэмжье
 • 10:30
  "Mom plus" реалити шоу #4 /давталт/
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Золиос" Олон ангит кино 25-р анги
 • 14:00
  "Худал хуурмаг" СОАК 12-р анги
 • 15:10
  "Худал хуурмаг" СОАК 13-р анги
 • 16:20
  "Худал хуурмаг" СОАК 14-р анги
 • 17:30
  "Гандан" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 18:50
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 19:20
  Улсын Их Хурлын цаг
 • 19:50
  "Зангараг" МУСК
 • 21:30
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 22:00
  "Гэмт хэргийн тусгай баг" УСК
 • 23:40
  "SANJAA SHOW" /давталт/
 • 00:50
  "ArtGer" үзүүлж байна
 • 01:00
  Жүдо бөхийн олон улсын цуврал "Португалийн Гран При-2022" тэмцээний шууд дамжуулалт
 • 03:30
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

I/2402:45

NTV

"Нийслэл хүүхэн"ОАК 2.1

I/2422:00

Боловсрол ТВ

"Дятловын даваа" ОАК 6-р анги

I/2412:10

Боловсрол ТВ

"Дятловын даваа" ОАК 5-р анги